Bestyrelsen pr. 19.06.2006

Efter afholdelse af generalforsamling d. 28. Februar 2006 og
efterfølgende konstituering, er bestyrelsen således sammensat:
Ændret pr. 19. juni 2006 (Suppleant indtrådt)

Helge Helge Jensen            Formand/Kasserer
Lena Lena Lynnerup           Sekretær
Morten Morten Christensen
Connie Connie Jensen            Revisor
Kristian Kristian Pejstrup       Revisorsuppleant

ANTAL MEDLEMMER PR. 19.06.2006 :
24 medlemmerSend e-mail


"Klik hér, hvis du har en mening om Personaleforeningens Hjemmeside